Základná škola

Základnú školu v ŠKP K-9 možno nazvať i „jazykovým kurzom“. Kladieme vysoký dôraz na zvládnutie základnej komunikácie medzi majiteľom a psom. Určený je teda tým, ktorí majú záujem zvýšiť vzájomné porozumenie i disciplínu svojho psíka.
 
Kurz základnej školy je určený pre šteniadka od 2 mesiacov a začínajúcich psovodov.Na hodine sa nachádzajú maximálne štyria psy, ktorí tvoria od začiatku až do konca ucelenú skupinu.
 
Základná škola pozostáva z dvoch stupňov. Po ukončení oboch stupňov základnej školy sa môžte dobrovoľne prihlásiť na skúšku základnej ovládateľnosti psa, ktorá u po úpešnom absolvovaní (nim. 70 bodov zo 100) ohodnotená certifikátom.
 

 

Program základnej školy prvého stupňa:

 

0. Lekcia je určená pre majiteľov psov a rodinných príslušníkov v domácnosti. Obsahom je seminár "Myslenie psa", systém myslenia psov a reflexná rovnica ako spôsob komunikácie a výcviku.
 
Prednášky:
1. Vychádzka, venčenie a hygiena psa
2. Socializácia
 
Praktické lekcie:
1. až 10. lekcia sú praktické výcviky v krytej hale spojené s video-ukážkami. Lekcie obsahujú výchovné aj jednoduché výcvikové prvky ako sú: reakcia na meno, privolanie, sadni a ľahni, fuj a nie, socializácia, hra so psom a povel zostaň.
 
Cena základnej školy prvého stupňa je 280€
 
 
 

Program základnej školy druhého stupňa:

 
Praktické lekcie:
1. až 10. lekcia sú praktické výcviky v krytej hale spojené s video-ukážkami. Základná školy druhé stupňa rozširuje vedomosti prvého stupňa, učíme ľudí pracovať bez pamlskou a tiež sa učíte nové cviky ako je: chôdza pri nohe, povel vstaň, odloženie psa v rušivom prostredí, ale aj základy aportu a nácvik správania sa v cestnej premávke.
 
Cena základnej školy druhé stupňa je 250€
 
 
 
Činnosť Športového klubu policajtov K-9 je akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 
 
 
Program lekcie:
20 min - teória v prednáškovej miestnosti, ktorá pozostáva z častí:
              a) Výchovnej (napr.: ako venčiť, hra so psami, privykanie na košík, socializácia ...)
              b) teória vykonania konkrétneho cviku podľa lekcií
              c) videoprojekcia k danej téme
40 min - praktický výcvik výchovy a nových cvikov
 
 
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto kurzu, vyplňte prosím túto "prihlášku".